Avsnitt 2: Mål – Och hur man når dem

Goal!

Avsnitt 2 av Motivationsmaskinen handlar om hur man sätter upp bra – och framför allt – uppnåeliga mål:

  • 6 kriterier för ett välkomponerat mål
  • 3 vanliga problem vid skapandet av målsättningar